דני שם טוב, נועם מוסקוביץ

ח"כ יבגני סובה

במלחמות ישראל חייבים לנצח. בקרב ובתודעה.

ח"כ יבגני סובה, סגן יו"ר הכנסת ויושב ראש עמית של השדולה לחיזוק תודעת הניצחון הישראלי.

By:
ח"כ יבגני סובה
June 1, 2022
מקור:

מדי שנה, בתחילת חודש מאי, מציין העולם כולו את יום הניצחון על גרמניה הנאצית.

השנה, תהיה השנה ה-77 לניצחון הגדול של בעלות הברית. כנכד לניצולת שואה ולקצין בצבא האדום, גדלתי על סיפורי הגבורה. גרמניה הנאצית הובסה ע"י העולם הנאור, שהעם היהודי הוא חלק ממנו. אנחנו שילמנו את המחיר היקר מכולם ואיבדנו מעל ל-6 מיליון יהודים בשואה, אך שילמנו מחיר נוסף, 300 אלף חיילים יהודים נהרגו בקרבות נגד הגרמנים הנאצים, מתוך 1.5 מיליון יהודים שלחמו בצבאות הברית. זה הסיפור שאני מספר וזה הסיפור שסבי ציווה לספר לילדיי ובעתיד לנכדיי.

בשנת 2019, בכנסת, הקמתי את השדולה להנצחת הגבורה היהודית במלחמת העולם השנייה. כבר בישיבתה הראשונה, הצגתי את התפיסה שברצוני לקדם ולהחיל על מלחמות ישראל. כל המלחמות מתישהו מסתיימות, גם זו שמתרחשת כרגע על אדמת אירופה תסתיים, השאלה היא רק – איך? מלחמת העולם השנייה הסתיימה בחתימת הסכם כניעה של צבא גרמניה ובהודאה בהפסד במלחמה. הפסד שלהם וניצחון לעולםהנאור.

במשך 77 שנים, לאף אחד לא היה ספק מי ניצח במלחמה. בין היתר בגלל חתימת הסכם הכניעה. אם יש כזה מושג – "הניצחון התודעתי" זו הדוגמא – כשהצד המפסיד מודה בהפסד, ההיסטוריה לא תטיל ספק בתוצאות הקרב.

ישראל ניצחה במלחמות רבות. במלחמת העצמאות שבעקבותיה הוקמה המדינה, בששת הימים, במלחמה הארורה של יום הכיפורים. לצה"לולכוחות הביטחון יש במה להתגאות. אך בעולם עדיין יש ספק. כל פעם שמדברים על תוצאות המלחמות בין ישראל למדינות ערב או ארגוני הטרור שמקיפים אותנו, תמיד אנחנו נתקלים בשאלה – האם באמת ניצחנו במלחמה?

האם אפשר להגיד שישראל ניצחה במלחמת לבנון הראשונה?בשנייה? אנחנו שומעים את המושגים: "הרתעה", "מכה כואבת לאויב" אבל אנחנו לא שומעים את המושג "ניצחון" וברוב המקרים זה לא בגלל שלא השגנו את ההכרעה בשדה הקרב אלא בגלל שלא נלחמנו על תודעת הניצחון. המלחמה על התודעה לא פחות חשובה ממלחמה בשדה הקרב. לא מספיק להכריע את האויב, חשוב גם לשכנע את העולם שהשגת את ההכרעה וניצחת במלחמה. בוודאי שקל לעשות זאת כשאתה באמת משיג את ההכרעה ולא נאלץ לשכנע את אלה שלחמו עבורך.

במדינת ישראל של השנים האחרונות נכנסה טרמינולוגיה שאינה כוללת את המילים "ניצחון" ו-"הכרעה" ובמקומן השתרשו לתודעה המילים "הרתעה", "מכה כואבת"ו-"הכלה". השיח צריך להשתנות, ובהתאם גם המטרות - כל חייל צה"לשנכנס לקרב ונלחם על המולדת צריך לדעת שהוא נשלח לנצח בקרב, להכריע את האויב. עלינו להיכנס למלחמות אך ורק אם ברצוננו להכריע אותן ולהביא לכניעת האויב. כך ידעו חיילינו ומפקדינו וכך ידעו אזרחי ישראל שמדינת ישראל שולחת את מיטב בניה לקרב עלמנת להשיג עתיד טוב יותר לדורות הבאים.

recommended articles
הרשאות שיווק,  נא לבחור את כל הדרכים שאתה רוצה לשמוע מן הפורום המזרח התיכון:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.